Welkom bij het Platform Inclusief gemeente Hardenberg   Click to listen highlighted text! Welkom bij het Platform Inclusief gemeente Hardenberg
WMO-Ingang.nl Loket wmo Hardenberg voor hulpmiddelen en aanpassingen. Meer informatie over de WMO-Ingang vindt u hier op onze site.
regelhulp.nl Regelhulp is een wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiele regelingen.
cg-raad.nl De CG-Raad maakt zich sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap of chronische ziekte kansen krijgen. Kansen die talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht laten komen. Wij strijden voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.
participatieraadhardenberg.nl De participatieraad is de opvolger van de WMO adviesraad.Het doel van de Wmo is dat elke burger, met of zonder een beperking, volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Daarnaast maakt cliƫntenparticipatie een belangrijk deel uit van de Wmo. De uitvoering van de Wmo is in handen van de gemeente. In de wet is expliciet vastgelegd dat het college van B&W burgers betrekt bij het opstellen en voorbereiden van gemeentelijk beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning. Om dit te realiseren heeft de gemeente Hardenberg ervoor gekozen om een Adviesraad Wmo Hardenberg in te stellen.
ongehinderd.nl Ongehinderd zet zich invoor een toegankelijk Nederland voor mensen met een beperking. Hiervoor is de gratis Ongehinderd app ontwikkeld. Met deze app kan iedereen op ieder moment van de dag toegankelijke locaties vinden, maar ook zelf beoordelen op basis van persoonlijke ervaringen
meerkosten.nl Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!
berekenuwrecht.nl Welke regelingen zijn er allemaal? Kom ik er voor in aanmerking? Op deze site kunt u het berekenen!
lotjeenco.nl Blad voor ouders met kinderen met een beperking.
valys.nl Bovenregionaal vervoer voor mensen met een beperking.
google.nl Zoekmachine

Laatste nieuws

 • Bezoek aan gehandicaptenplatfo...
  27 januari 2020
  Op uitnodiging van het Gehandicaptenplatform Tubbergen mochten we als Platform Inclusief gem. Hardenberg aanwezig zijn bij het ondertekenen van het VN...
 • Larcom en Wavin slaan handen i...
  23 januari 2020
  Larcom en de Wavin hebben er voor gezorgd om samen een langdurig traject aan te gaan. klik op de link voor meer informatie. Bron: de Stentor Samenw...
 • Stimuleringsprijs voor Dina's ...
  09 oktober 2019
  Week van de toegankelijkheid door Platform Inclusief gemeente Hardenberg.De week van de toegankelijkheid is van 7 t/m 11 oktober. Voor de meeste mense...
 • Voorbereidingen week van toega...
  26 september 2019
  Platform inclusief en de gemeente Hardenberg hebben een workshop gehouden ter voorbereiding van de week van Toegankelijkheid. Voorbereidingen week va...

jaarverslag 2017 frontpage

Designed with ā¤ by jakubskowronski.com
Click to listen highlighted text!