Welkom bij het Platform Inclusief gemeente Hardenberg   Click to listen highlighted text! Welkom bij het Platform Inclusief gemeente Hardenberg

Het doel is een bijdrage te leveren aan een toegankelijke samenleving, die burgers met een beperking in staat stelt optimaal te participeren en onnodige fysieke en/of mentale drempels weg te nemen. De belangenbehartiging richt zich vooral op de gemeente Hardenberg

Het Platform neemt deel aan diverse regionale en lokale overleg situaties en participeert in de Participatieraad. Daarnaast heeft ze geregeld contact met de gemeente, ondernemers, particulieren en andere verenigingen. 

Waar bestaat het platform uit?

 • Het bestuur
 • Werkgroep BTB(=Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid)
 • Het Scholenproject
 • Sport- en arbeidsparticipatie

Concreet betekent e.e.a.:

 • De gemeenteraad en politieke fracties beïnvloeden om inclusief beleid te voeren.
 • Knelpunten te signaleren m.b.t. bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid.
 • Openbare gebouwen en groenvoorziening adviseren ten aanzien van bereikbaar, toegankelijkheid en bruikbaarheid en het oplossen van knelpunten.
 • Ondersteunen van ondernemers, verenigingen, stichtingen, recreatie, en andere organisaties middels schouwingen door ervaringsdeskundigen op het thema: JE WELKOM VOELEN.
 • Geven van voorlichting op basisscholen hoe het is om te leven met een beperking.
  Doel: begrip creëren voor de medemens met een beperking, hen helpen daar waar nodig, maar vooral hun zelfredzaamheid niet ontnemen.

Wie is het Platform Inclusief gemeente Hardenberg?
Wat doet zij en waar staan ze voor?
Wat zijn hun activiteiten?

Een gedeelte van deze anwoorden kunt u vinden op deze website. Graag willen wij hierover ook met u, desgewenst, in gesprek gaan en vragen die bij u leven beantwoorden. Het PIgH is een actieve organisatie, die graag haar ideeën en ziens- en werkwijze wil uitdragen.

 

Laatste nieuws

jaarverslag 2017 frontpage

Strony internetowe
Click to listen highlighted text!