U bent hier

Waar staat Platform Inclusief gemeente Hardenberg voor?


Het Platform Inclusief gemeente Hardenberg maakt zich als belangenbehartiger voor alle inwoners in de gemeente Hardenberg.
hard voor een inclusieve samenleving, dat wil zeggen dat mensen met een beperking zo optimaal mogelijk deel moeten kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving, en erbij horen. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar ze wonen en naar school gaan.
Misschien denk je nu: ‘ja, maar dat kan nu toch ook al?’ Er zijn immers scholen voor speciaal onderwijs, woonvoorzieningen voor mensen met een beperking en er is reisassistentie voor mensen in een rolstoel die met de trein reizen. Maar dit zijn geen voorbeelden van inclusie. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken.

BTB staat voor: Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid


Ondersteuningsmogelijkheden:

Advies aan alle inwoners gemeente Hardenberg met een vraag over toegankelijkheid en inclusie.
Advies aan de gemeente.
Voorbeeld van projecten: nieuwbouw Ziekenhuis Hardenberg, Scholenproject basisscholen, advies aan Vechtdal Wonen.
Gebouw en Omgeving schouwing.

Hoe wordt iets of wat geschouwd?

Vanuit het Platform Inclusief gemeente Hardenberg doen we ook schouwing van gebouwen, parken, parkeerplaatsen etc. Het zijn objecten waar mensen met een beperking tegen aanlopen in deze tijd.

Het schouwen valt onder de groep BTB. Dit staat voor:

- Bereikbaarheid. Hoe kom ik ergens. Zijn er blinde geleide lijnen. Is er een GPA (afkorting gehandicapten parkeerplaats), zijn de toegangen breed genoeg en vrij van obstakels.

- Toegankelijkheid. Kan ik naar binnen met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Deuren breed genoeg. Geen drempels.

- Bruikbaarheid. Kan ik mij overal bewegen. Geen obstakels in gangen en breed genoeg. Is er een
minder invalide toilet (ook wel MIVA genoemd) aanwezig. Zijn de deuren elektrisch of deurdrangers juist afgesteld.

Er is wel een verschil in schouwing of keuren.

Bij keuren is controleren met een meetlat en schouwing gaat om ervaring.

De groep BTB heeft een hele groep ervaringsdeskundigen die we kunnen benaderen voor projecten zoals genoemd. Maar het gaat nog verder. Zo houden we ons ook bezig met dementie (vrije doorgangen), autisme (kleur contrasten).

Vandaar ook onze naam Platform Inclusief. Wel duidelijk vermeld dient te worden dat wij alleen advies geven en kunnen geven.

Om projecten te schouwen worden we benaderd of krijgen tekeningen van gemeente, bouwvereniging en/of verenigingen.